účetnictví

Podvojné Účetnictví

Podvojné účetnictví: Klíčový aspekt finančního plánování

Co je podvojné účetnictví? Podvojné účetnictví je základní metoda, která se používá k zaznamenávání finančních transakcí v podnikání. Jeho princip spočívá v tom, že každá transakce je zaznamenána ve dvou účetních knihách - debetní a kreditní. Tímto způsobem se zajistí vyváženost mezi aktivy a pasivy...