situace, kdy dochází k prudkému poklesu hodnoty měny a následné ekonomické nestabilitě