pojišťovací termín

Franšíza

Franšíza: Klíčový pojišťovací termín pro vaše finanční zabezpečení

Co je franšíza v pojišťovnictví? Franšíza v pojišťovnictví je částka, kterou si pojištěnec musí hradit z vlastních prostředků při pojistné události. Jedná se o určitý finanční limit, který musí být dosažen nebo překročen, aby pojišťovna začala plnit své závazky. Franšíza slouží k omezení rizika pro...