peníze

Mamon

Ovládněte svůj mamon: Tipy pro lepší finance

Mamon v historii Pojem "mamon" má svůj původ v Bibli, konkrétně v Novém zákoně. V aramejštině, jazyce, kterým hovořil Ježíš, slovo "mammon" znamenalo "bohatství" nebo "jmění". V křesťanské tradici se mamon stal symbolem chamtivosti, hrabivosti a nezdravé touhy po materiálním bohatství. Ježíš ve svých kázáních...