majetek, který se používá po delší dobu

Dlouhodobý Majetek

Dlouhodobý majetek: Jak ho chytře řídit a vydělat?

Definice dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje aktiva, která firma vlastní a využívá je po dobu delší než jeden rok. Nejedná se o majetek určený k dalšímu prodeji, ale o majetek sloužící k podnikání, například pro výrobu, prodej zboží nebo poskytování služeb. Mezi typické příklady dlouhodobého majetku...