informace

Nejnovější informace o přehledu OSVČ 2018: Finanční zprávy pro podnikatele

Novinky a změny v daňových povinnostech pro OSVČ v roce 2018 Pro OSVČ platí od roku 2018 nové daňové povinnosti. Jednou z hlavních změn je zavedení tzv. EET pro některé skupiny podnikatelů, kteří musí elektronicky evidovat tržby. Dále byla zvýšena sazba DPH na 15 % pro vybrané služby a snížena sazba daně z příjmu na 19...