aktiva

Aktiva

Aktiva: Klíč k finančnímu zdraví?

Co jsou aktiva? Aktiva jsou jednoduše řečeno všechno, co má hodnotu a finanční společnost vlastní. Může se jednat o hotovost na účtech, investice do akcií a dluhopisů, nemovitosti, auta, vybavení, ale i o méně hmatatelné věci, jako jsou patenty nebo ochranné známky. Pro finanční společnost jsou aktiva klíčová, protože...