Stravenky a stravné 2021: Kolik vám přidá stát do peněženky?

Stravné 2021

Výše stravného v roce 2021

V roce 2021 se výše stravného odvíjela od délky pracovní cesty. Pro cesty trvající 5 až 12 hodin činila základní sazba stravného 96 Kč. Pokud pracovní cesta trvala 12 až 18 hodin, náleželo zaměstnanci stravné ve výši 138 Kč. U nejdelších pracovních cest, přesahujících 18 hodin, dosahovala sazba stravného 238 Kč. Zaměstnavatel mohl poskytnout stravné i ve vyšší částce, než stanovovala vyhláška. Důležité je zmínit, že uvedené částky stravného se vztahují k roku 2021 a v dalších letech se mohly změnit.

Zdanění stravného pro zaměstnance

Stravenky nebo příspěvek na stravování patří mezi oblíbené benefity. Jak je to ale se zdaněním stravného pro zaměstnance? Dobrá zpráva je, že do určité výše je stravné od daně z příjmů osvobozeno. Pro rok 2023 je tato hranice stanovena na 70 % stravného poskytovaného zaměstnavateli, maximálně však do výše 82,50 Kč za odpracovanou směnu. Pokud tedy dostanete od zaměstnavatele stravenku v hodnotě 100 Kč, od daně bude osvobozeno 70 Kč a zbylých 30 Kč podléhá zdanění a odvodům. Pamatujte, že podmínky pro daňové osvobození stravného se mohou měnit, proto je vždy dobré si ověřit aktuální legislativu.

Odbory a stravné: novinky 2021

Rok 2021 přinesl v oblasti odborů a stravného několik novinek. Zaměstnanci se stravenkami se dočkali zvýšení daňového zvýhodnění. Zákonodárci upravili limity pro osvobození stravenek od daní a pojistného. Zaměstnavatelé tak mohou svým zaměstnancům přispívat na stravu výhodněji. Odbory se v roce 2021 aktivně zapojily do jednání o mzdách a pracovních podmínkách v různých sektorech. Zaměřily se na dopady pandemie covidu-19 na zaměstnance a usilovaly o jejich ochranu. Důležitým tématem pro odbory byla i digitalizace a automatizace práce.

Stravenky vs. finanční příspěvek

Stravenky a finanční příspěvky na stravování jsou dva nejběžnější benefity, které zaměstnavatelé v České republice nabízejí. Oba systémy mají své výhody a nevýhody, a proto je důležité zvážit, co je pro zaměstnance i zaměstnavatele výhodnější.

Stravenky jsou specifické poukázky, které lze využít k úhradě obědů a dalších jídel v restauracích a obchodech. Zaměstnavatel je nakupuje se slevou a zaměstnancům je poskytuje s částečnou úhradou. Pro zaměstnance je výhodou, že stravenky nepodléhají zdanění a odvodům. Pro zaměstnavatele je to daňově uznatelný náklad. Nevýhodou stravenek je omezený výběr stravovacích zařízení a nemožnost je využít na nákup potravin domů.

Finanční příspěvek na stravování je částka, kterou zaměstnavatel posílá zaměstnanci spolu s mzdou. Zaměstnanec si pak sám rozhodne, jak s penězi naloží. Výhodou je flexibilita a možnost využít peníze i na jiné účely. Nevýhodou je, že finanční příspěvek podléhá zdanění a odvodům, takže zaměstnanec dostane méně peněz "na ruku".

Volba mezi stravenkami a finančním příspěvkem je individuální. Pro někoho je důležitější daňová výhoda, pro jiného flexibilita.

Elektronické stravenky: trendy 2021

Rok 2021 byl pro elektronické stravenky přelomový. Stále více firem přešlo na tento moderní systém, který zaměstnancům nabízí větší flexibilitu a pohodlí. Mezi hlavní trendy patřilo zvyšování hodnoty stravenek a rozšiřování sítě akceptačních míst. Firmy také ocenily zjednodušení administrativy a snížení nákladů spojených s papírovými stravenkami. Oblíbené se staly mobilní aplikace, které uživatelům umožňují snadno spravovat svůj stravenkový účet a vyhledávat restaurace v okolí. Elektronické stravenky se tak stávají běžnou součástí firemních benefitů a přinášejí výhody jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.

Stravné pro OSVČ: daňové tipy

Jako OSVČ si můžete uplatnit výdaje na stravné dvěma způsoby: buď skutečné výdaje, nebo paušálem. Paušální výdaje jsou jednodušší na administraci, ale můžou být pro vás nevýhodné, pokud jsou vaše skutečné výdaje nižší. Pro rok 2023 je výše stravného 100 Kč za den pracovní cesty v délce trvání 5 až 12 hodin, u cesty delší 12 hodin pak 150 Kč.

Při uplatnění stravného je důležité myslet na pár věcí. Musíte si schovávat účtanky a mít doklad o pracovní cestě. Dále je potřeba rozlišovat mezi stravným a výdaji na reprezentaci. Výdaje na reprezentaci, jako jsou drahé večeře s obchodními partnery, si bohužel odečíst nemůžete.

Nezapomeňte, že daňové zákony se mění, a proto je vždy dobré se poradit s daňovým poradcem, abyste měli jistotu, že postupujete správně.

Publikováno: 03. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Zdeněk Novotný

Tagy: stravné 2021 | příspěvek na stravu